Spilleregler og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen

Postet av Søya, IL - Fotball den 28. Apr 2014
Hei

Vi viser til e-post som ble utsendt fra NFF fredag 25. april ang.Spilleregler og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen

I den forbindelse vil vi presisere følgende slik at misforståelser unngås i sesongen 2014:

Nordmøre og Romsdal Fotballkrets har søkt NFF om utsettelse til sesongen 2015 med å innføre følgende nye regler:
• Frisone i femmer- og sjuerfotball ved igangsetting fra keeper ved målspark.
• Ekstra spiller i femmer- og sjuerfotball for lag som ligger under med fire mål.
• Fem minutters umiddelbar soning ved gult kort i nier- og elleverfotball for aldersgruppen 13–16 år.

Dette med bakgrunn i at vi allerede hadde gjennomført samlinger for dommere samt lagledermøter før reglene ble bekjentgjort, og at vi derfor er overbevist om at dersom vi innfører disse reglene nå, så vil det føre til konflikter i forbindelse med kampene fordi noen lagledere/trenere har fått med seg endringene, mens andre ikke har det.
Det vi spesielt har søkt om er å utsette innføringen av regelen om umiddelbar soning ved gult kort til 2015 i klassene 13-16 år da vi ønsker å forankre denne regelen gjennom lagledermøter og dommersamlinger i oktober/november der vi vil ta opp Breddereglementet med alle regelendringene i full bredde for å unngå konflikter.

Det vi har gjort, er at vi har innført 9’er fotball for 13- og 14-åringer, og videreoppfordret klubbene til å gjennomføre 3’er-fotball i egne klubbturneringer tom. 6 år (vi har ikke tilbud for 6-åringer i kretsen) og å gjennomføre frisonetenkingen i barnefotball, noe som har blitt praktisert i enkelte deler av kretsen allerede.
Likeledes at et lag kan sette inn en ekstra spiller når laget ligger under med 4 mål. (Her har vi i flere år praktisert at et lag måta av en spiller når de leder med 3 mål). Dette er en oppfordring i år, men blir selvsagt en regel fom. 2015.

Vi oppfordrer alle klubbene til å informere alle sine lagledere og trenere om dette slik at både lagledere, trenere og dommere er samstemte om dette.

Lykke til med sesongen.

Erik Hals
Daglig leder
+47 71 19 50 40
+47 48 13 23 83

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.