Dokumenter i laglederperm for IL Søya Fotball kan lastes ned her:

http://www.ilsoya.no/storage/files.rails?uid=11001...

Ved endringer eller nye sider/dokumenter i laglederpermen blir disse publisert fortløpende i dette arkivet.