Dommeroppsett også for de yngste

Postet av Søya, IL - Fotball den 11. Mar 2015

I sesongen 2015 har fotballstyret og dommerkontakt Ola Magne Nordvik planer om å innføre noe nytt når det gjelder dommere i kampene for de yngste lagene våre (i praksis gjelder dette G10, J10, G12 og J12).

Tidligere har vi sendt ut en liste med aktuelle navn, og bedt lagledere om å få tak i dommere selv. Men i år har vi tenkt å bidra med å sette opp våre klubbdommere på disse kampene. Dette gjør vi både for å følge opp våre klubbdommere på en bedre måte, men også for å spare litt arbeid for laglederne. Like etter at vi får kampoppsettet fra fotballkretsen skal vi sette opp listen og distribuere til alle aktuelle lag.

Husk at lagleder fortsatt må sende en påminnelse/beskjed til dommeren, med info. om bane og tidspunkt mv. Alle klubbdommere som ikke har egen inntekt (f.eks. skoleelever / studenter) betales med kr 200 pr kamp. Voksne dømmer gratis (dugnad) for klubben.

Har du lyst til å dømme barnefotball (eller kjenner noen som har lyst) er det bare å kontakte dommerkontakt Ola Magne Nordvik.

For G14/J14 og eldre lag blir dommere som før bli oppsatt på vanlig måte av fotballkretsen.